1. Đối tượng áp dụng

Chính sách bảo mật thông tin tại Vạn Phú Thành áp dụng cho tất cả các khách hàng có hoạt động mua và bán thông qua website vanphuthanh.net, và trực tiếp tại trụ sở và các chi nhánh của công ty.

Chính sách này là điều khoản bắt buộc để đảm bảo thông tin khách hàng chỉ được sử dụng trong quá trình vận hành cung cấp dịch vụ.

2. Mục đích & phạm vi thu thập thông tin cá nhân khách hàng

Về mục đích thu thập thông tin cá nhân trong chính sách bảo mật thông tin của Vạn Phú Thành bao gồm:

 • Khai báo chi tiết thông tin trong hóa đơn, hợp đồng thi công dịch vụ, phiếu bảo hành…
 • Phục vụ quá trình giao nhận hàng.
 • Hỗ trợ trong quá trình cung cấp dịch vụ gồm tư vấn, báo giá, thi công lắp đặt, bảo hành, bảo trì…
 • Lưu trữ và sử dụng để giải quyết các phát sinh nếu có trong và sau quá trình cung cấp dịch vụ.

Về phạm vi thu thập thông tin bao gồm các tiêu chí:

 • Họ và tên của người mua hàng / tổ chức
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Thư điện tử email
 • Mã số thuế (nếu là tổ chức, doanh nghiệp)
 • Fax

3. Phạm vi sử dụng thông tin của khách hàng

Đối với phạm vi sử dụng thông tin của khách hàng, Vạn Phú Thành cam kết thông tin thu thập trong chính sách bảo mật chỉ được sử dụng trong các phạm vi cụ thể như sau:

 • Sử dụng lưu hành trong nội bộ công ty, phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ, giao nhận hàng và thi công dịch vụ.
 • Thông tin có thể được bàn giao một phần cho các bên thứ ba của Vạn Phú Thành có tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ. Ví dụ đơn vị vận chuyển sản phẩm, đối tác khoán lắp đặt.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Về thời gian lưu trữ thông tin trong chính sách bảo mật của Vạn Phú Thành có 2 điểm chính:

 • Trong quá trình cung cấp dịch vụ: Thông tin được lưu trữ và sử dụng trực tiếp.
 • Sau quá trình cung cấp dịch vụ: Thông tin được lưu trữ để phục vụ quá trình bảo trì, bảo hành và thực hiện các phát sinh khác nếu có.

5. Địa chỉ quản lý & lưu trữ thông tin khách hàng

 • Công ty TNHH Bếp Vạn Phú Thành.
 • Địa chỉ: 56 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TPHCM.
 • Điện thoại: 0908 309 322
 • Email vanphuthanh.net@gmail.com

6. Bổ sung & chỉnh sửa thông tin cá nhân

Trong thời gian Vạn Phú Thành lưu trữ thông tin để cung cấp sản phẩm dịch vụ đến khách hàng. Quý khách hàng nếu phát hiện thông tin có sai sót và có nhu cầu chỉnh sửa xin liên hệ đến bộ phận CSKH của công ty, để được hỗ trợ nhanh chóng.

Điện thoại: 0908 309 322.

7. Điều khoản cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Trong thời đại công nghệ số, Vạn Phú Thành nhận thấy rằng việc bảo mật thông tin của khách hàng là rất quan trọng. Tất cả thông tin của khách hàng được đơn vị chúng tôi thu thập trong quá trình cung cấp dịch vụ sẽ đi kèm cam kết không chia sẻ cho bất kỳ đơn vị/cá nhân/tổ chức nào. Ngoại trừ hai trường hợp sau:

 • Chia sẻ một phần thông tin trong quá trình hợp tác với đơn vị bên thứ ba là đơn vị giao khoán hoặc đơn vị giao nhận hàng.
 • Chia sẻ thông tin theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Vạn Phú Thành cam kết tuân thủ các quy định, quy tắc bảo mật thông tin khách hàng và các nguyên tắc bảo mật quốc gia về thông tin cá nhân.

Đơn vị chúng tôi xin cám ơn quý khách hàng tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Công ty TNHH Bếp Vạn Phú Thành.