Bếp Kính Âm 4 Từ MALLOCA MH – 041 BM

Tính năng cơ bản:

  • Bếp kính âm 4 từ
  • Mặt kính Eurokera – Hiệu ứng Metalic Black
  • Điều khiển cảm ứng – slider
NHẬN BÁO GIÁ